Referensbiblioteket

De två böckerna på denna sida är utgivna i serien Guide för sjöfarare.

Rysshärjningarna i Ornö socken 1719

Britt-Marie Utter Wahlström

Förlag Rökorna 2002

I Strindbergs och Hemsöbornas farvatten

Karin Lindeberg

Förlag Rökorna 1998/2003

2