Denna sida uppdaterad 2021-09-20

Folkomröstningen Värmdö kommun 2021-09-05

 Slutgiltigt valresultat här!

Insändare i NVP 2021-09-11 / "Alarmerande tecken på en skev demokratisyn" / Rädda Värmdös ö-skolor

NVP 2021-09-10 / Slutligt resultat i folkomröstningen klart

Nyhetsbrev 2021-09-07 / Värmdös samlade föräldrar, läs nyhetsbrevet här!

Tidningen Skärgården 2021-09-08: Tydligt ja - men lågt röstdeltagande i skolomröstningen

Kolla: #folkomröstning5september om du inte hängt med i folkomröstningsdebatten.

Här finns mycket av historiken som ledde till en folkomröstning.

Nyhetsbrev från Värmdös samlade föräldrar här!

FILMTAJM!

 • Titta gärna på den här filmen för att förstå varför det ska folkomröstas ytterligare en gång om skolor och förskolor i Värmdö kommun (förra gången var 2014).

Följ folkinitiativets arbete fram till 5 september på:

På Facebook:


 Ö-skolornas åk 6-9 blir kvar på öarna! 

Läs artikel i Tidningen Skärgården 2021-07-01: Omsvängning i ö-skolefrågan

Beslutet togs på Kommunfullmäktige onsdag 23 juni 2021. Se och lyssna till debatten i det inspelade kommunfullmäktige

Punkt 15. Kompletterande utredning avseende långsiktig organisation för skärgårdsskolan, med konsekvensanalyser.

Viktigt att alla värmdöbor röstar!

Fråga som ställs till de röstberättigade:

Tycker du att kommunen ska dra tillbaka beslutade samt stoppa planerade nedläggningar och centraliseringar av förskolor och skolor till dess att man haft en riktig dialog och gjort grundliga konsekvensanalyser?

De svarsalternativ som ställs till de röstberättigade är: ja, nej eller avstår.

Förtidsröstningen startar 18 augusti.

Förtidsröstning i Nämdö Hembygdsgård, endast söndag 5 september kl 11-15.

Vallokalen i Stavsnäs Bygdegård, Fyrhuset, Stora salen, Gammelbodavägen 1 är öppen kl 08-20 på själva valdagen.

Ta med röstkortet och ID-handling!

Nationellt webbinarium 25 mars kl 14.00 - 16.30

Webbinariet spelades in, länk till presentationerna och inspelningen se nedan!

Foto: Nilla Söderqvist

Programmet/affischen som pdf


Den lilla skolan med de STORA möjligheterna!

Webbinariet är initierat av FB-gruppen Rädda Värmdös ö-skolor och arrangeras av SRF i samarbete med SIKO.

I landets glesbygdskommuner - och dit kan även Värmdö räknas trots närheten till huvudstaden på grund av sitt stora skärgårdsområde - pågår nedläggningar av små skolor med argumentet att man vill säkra elevernas utbildningskvalitet. Detta sker trots att man inte kan uppvisa underlag för att små skolor är sämre än stora skolor.

 • Torsdag 25 mars 2021, kl 14-16.30
 • Digitalt via zoom
 • Här finns länken till SRF:s YouTube-kanal där inspelningen finns i redigerat format!
 • Via länken hittar man också SIKO:s 4 korta reportagefilmer från 2019

Program:

 

14.00 Välkomna!

14.15 Små skolors potential och utmaningar, presentationen här!

 • Gerd Pettersson, forskare Umeå universitet

15.05 Hur bra kan det bli? Utö skola F-9, Haninge kommun (en skärgårdskommun i Stockholms skärgård)

15.20 Den stora lilla skolan / aktuell, pågående forskning, presentationen här!

 • Gunilla Karlberg-Granlund, forskare Åbo akademi i Vasa

15.50 Reflektion

 • Ingrid Carlberg, professor i pedagogik, fd rektor Lärarhögskolan
 • Gustav Hemming, Regionskärgårdsråd Stockholm

16.10 Diskussion och frågestund med panelen. Moderator: Lotten Hjelm

 • Peter Nord, Gerd Pettersson, Gunilla Karlberg-Granlund, Ingrid Carlgren, Gustav Hemming

16.25 Summering och tack för idag!

 • Lotten Hjelm, SRF och Ulf Westerberg, SIKO

Arbetet som Rädda Värmdös ö-skolor utfört och utför är likartat med vad som pågår på gräsrotnivå i många av landets kommuner i grundskolefrågan.


 

Nämdö skola / Nämdö bibliotek

Nämdö skola är lagd i malpåse sen hösten 2007. Värmdö kommun äger fastigheten och är beredd att öppna skolan igen om/när det finns önskemål från föräldrar om det.

Under tiden används stora skolsalen som bibliotek. Värmdö kommun bistår med hyra för lokalen, inköp av böcker ett par gånger om året samt en uppkopplad dator. Nämdö Hembygfdsförening har skrivit avtal med kommunen att hålla biblioteket öppet minst två timmar per vecka och för det arbetet uppbär föreningen ett kulturbidrag från Värmdö kommun.

Övriga lokaler i skolbyggnaden hyrs ut till företagare.

Foto: Nilla Söderqvist

Bevara och utveckla Ö-skolorna i Värmdö kommun!

 Ö-skolornas åk 6-9 blir kvar på öarna!  Beslutet togs på Kommunfullmäktige onsdag 23 juni 2021. Se och lyssna till debatten i det inspelade kommunfullmäktige Punkt 15. Kompletterande utredning avseende långsiktig organisation för skärgårdsskolan, med konsekvensanalyser.

(FB)-gruppen Rädda Värmdös ö-skolor har tilldelats Tidningen Skärgårdens hederspris! Fantastiskt roligt! Gruppen har bestått av öbor från Runmarö, Möja, Svartsö och Nämdö. Läs hela artikeln här: Kampen för ö-skolorna får hederspris av Skärgården.

 Folkinitiativ 2020:  Tycker du att kommunen ska dra tillbaka beslutade, samt stoppa planerade nedläggningar och centraliseringar av förskolor och skolor till dess att man haft en riktig medborgardialog och gjort grundliga konsekvensanalyser?

 OBS! Detta gäller även ö-skolorna! 

En namninsamling startades 11 november och 2021-01-07 var antal namnunderskrifter över 4000 och lämnades in till kommunen.

Rapport från namnunderskriftsinlämningen i Tidningen Skärgården: 4000 värmdöbor kräver omröstning om skolor

Mer på bibblahemsidan här!

 Läs även mer om detta på  SIKO:s hemsida

Ny (fysisk) namninsamling: Folkinitiativ Hela Värmdö - leder till folkomröstning!

Tycker du att kommunen ska dra tillbaka beslutade, samt stoppa planerade nedläggningar och centraliseringar av förskolor och skolor till dess att man haft en riktig medborgardialog och gjort grundliga konsekvensanalyser?

Värmdö kommun föreslår att lägga ned och centralisera flera förskolor och skolor, på fastlandet och på öarna, från hösten 2021. Förslagen har lagts fram under pågående pandemi, med stor tidspress, utan konsekvensanalyser och utan riktig dialog med berörda barn, vårdnadshavare och personal. Förslagen påverkar hela Värmdö. Vi vill att kommunen ska ta ett välgrundat beslut som inte hastas fram utan ger tid och utrymme för dialog och riktig analys!

Foto: Nilla Söderqvist

Namnlistor finns på Nämdö bibliotek, skriv gärna på (endast folkbokförda i Värmdö kommun).

Läs mer om Folkinitiativet här!

Läs om miljonrullningen som belastar ö-skolorna när kommunen väljer dyra advokater, och förlorar, istället för att lyfta luren och lösa problemet.

Tidningen Skärgården 2020-11-25: Värmdö förlorar miljontvist om skrivtavlor

Tidningen Skärgården 2020-12-10: Värmdö överklagar inte dyrbar dom

 Folkinitiativ 2020:  Tycker du att kommunen ska dra tillbaka beslutade, samt stoppa planerade nedläggningar och centraliseringar av förskolor och skolor till dess att man haft en riktig medborgardialog och gjort grundliga konsekvensanalyser?

 OBS! Detta gäller även ö-skolorna! 

En namninsamling startades 11 november och på Nämdö bibliotek kan man nu skriva på namninsamlingen. OBS! Endast för folkbokförda i Värmdö kommun.

2020-12-16 hade antal namn på Folkinitiativets listor uppnått 3 519 namn, vilket är tillräckligt för att begära en folkomröstning, men namninsamlingen fortsätter.

Läs hela artikeln i NackaVärmdöPosten om Värmdös samalde föräldrars manifestation utanför kommunhuset: Skolfrågan skickades tillbaka.

Foto: Nilla Söderqvist

Läs mer om föreningen "Värmdö samlade föräldrar" och Folkinitiativ 2020 här!

 Den 11 november, en ödesdag för Värmdös ö-skolor.  Mer här i Lokala nyheter SVT. Beslut togs i fullmäktige:

Se webbsändningen i efterhand här! Punkt  8. Majoritetsbeslut att återremittera! En delseger för skärgården. Mer i NVP här!

Läs Tidningen Skärgården 2020-11-18: Beslut om öskolorna sköts upp - majoriteten splittrad / Krönikan: Med oklar kurs i skolpolitiken

Här är Nämdös ljusmanifestation från den 11 november:

Nämdö skolgård 2020-11-11. Foto: Nilla Söderqvist Nämdö kyrkogård 2020-11-11. Foto: Nilla Söderqvist


Värmdö kommun vill flytta åk 6-9 till fastlandet trots kraftiga protester från öborna:

Skriv på namninsamlingen och hjälp oss att rädda Värmdös Ö-skolor så att vi alla kan få ta del av en fungerande och levande skärgård i Värmdö kommun, året runt. För att Ö-skolfrågan ska tas upp igen måste 500 personer e-rösta! Alla som har intresse av en levande bygd med en fungerande skola kan skriva på e-förslaget. Det här gäller även Nämdö, vars skola visserligen finns men inte är igång. När en barnfamilj vill flytta till/etablera sig på Nämdö är det bra med en befintlig skola på grannön Runmarö med välordnad skolbåt även om det bästa vore att få igång vår egen skola. Med kommunens nuvarande förslag kan det istället bli Djurö skola vilket medför en betydligt längre skolväg.

Under fullmäktige 2020-11-11 punkt 16. beslutades samtliga aktuella e-förslag med över 500 namn att tas till KS för beredning, bland andra Rädda ö-skolorna.

Rösta för: Rädda Värmdös Ö-skolor via länken nedan.

Till kommunens aktiva e-förslag HÄR! Skapa ett eget konto och registrera dig innan du röstar för förslaget.

Ö-skolor i Värmdö skärgårdskola, mer på kommunsajten här!

Öppet brev/insändare från fd högstadielärare på Möja:

2020-10-31 Tidningen Skärgården: Fortsatta protester kring nedläggning av högstadier

Insändare i NVP 2020-10-25 (även i Tidningen Skärgåden): "Ta ansvar för ö-skolorna"

Stor oro i skärgården efter Värmdö kommuns nya skolförslag:

2020-10-07 Tidningen Skärgården: 1061 namn i protest mot skolbeslut

 Läs även mer om detta på  SIKO:s hemsida

 

Läs mer om folkomröstningen på www.varmdosforaldrar.se

FB-grupper:

Läs om hur du kan förtidsrösta på www.varmdo.se/folkomrostning2021

Tagga bilder på sociala medier med:

#folkomröstning5september

Förtidsrösta från onsdag 18 augusti till och med söndag 5 september

 • Budröstning är möjlig men kräver lite planering. De som får agera bud måste vara nära anhörig eller vårdpersonal (hemtjänst) och budröstningen kräver ett vittne (krav: myndig person). Mer info på kommunsajten: Hjälp att rösta!
 • Ambulerande budröstning ombesörjs av kommunen, gäller även bofasta på enskilda öar. Mer info på kommunsajten: Hjälp att rösta!
 • Nämdöbor tillhör valdistrikt Djurö 3 Stavsnäs. Vallokalen, Stavsnäs Bygdegård, är öppen kl 08.00-20.00 den 5 september 2021
 • OBS! På själva Folkomröstningsdagen söndag 5 september kan man även förtidsrösta i Nämdö Hembygdsgård kl 11.00-15.00. Alla med rösträtt (Värmdöbor), som befinner sig på Nämdö, kan alltså rösta i hembygdsgården.
 • Ta med röstkort och leg! Det finns möjlighet att skriva ut ett nytt röstkort på plats (om man av någon anledning inte har det med sig). Viktigt att man kan legitimera sig dock!
 • Röstningslokalen kommer att vara säkrad mot smittspridning, efter konstens alla regler och enligt kommunens anvisningar.
 • Biblioteket i Nämdö skola är öppet samma tid, med fika.
 • Alla välkomna - men det är endast värmdöbor som får rösta!

Kampanjaffischer: