2023-06-16 / Remissyttrande T24

T24:an publicerades sent (28/4 2023)

Se även Skärgårdens Trafikantförening yttrande på T24:an.


Trafikförändringar 2023 (T23), tabell 17 finns med på sid 18 av 57.

Björkviks brygga och återinförande av en kompletteringstrafik högst upp på önskelistan.


2021-06-04 / Remissyttrande T22

T22, remissvar 2021-06-04

Nämdöhembygdsförening har per 2020-06-03 lämnat sitt remissyttrande på trafikförändringar 2022 (T22).

Ytterligare skärgårdsrelaterade yttranden: