Sidan uppdaterad 2024-03-03

Nationalparksbildandet i Nämdöskärgården

Följ bildandeprocessen av Nämdöskärgårdens nationalpark, Länsstyrelsen/Naturvårdsverket

Bullerö / bullero.se

Den besöksvänliga ön i Nämdös ytterskärgård. Museum, enkelt boende, tältplatser...

Bullerölinjen

Facebooksidan här! 


 

Remiss Nämdöskärgårdens nationalpark, 1 mars 2024!

2024-02-28, Tidningen Skärgården: Trots kritiken - Värmdö stöttar nationalparken

2024-02-18, Mitt i Värmdö: Läs mer här!


Remissyttranden från NGA m fl

Remissyttrande inlämnat 9/2 2024

En gemensamt yttrande är inlämnat av Nämdö hembygdsförening och Nämdö skärgårdsråd:Öppet möte i Nämdö hembygdsgård lördag den 27 jan, kl 13.00

Hej igen, alla ni som är intresserade av den planerade nationalparken.

Som ni säkert redan har noterat finns det nu ett förslag utskickat för NP. Se bilaga. Detta förslag tar dock inte upp föreskrifter och skötselplan, vilket man återkommer till i en ny remiss före sommaren 2024.

Nämdö Skärgårdsråd ingår som en remissinstans för detta förslag och vi avser att skicka in ett svar eller yttrande med våra synpunkter.

Tillsammans med detta svar föreslår vi att vi även skickar in den namnlista med drygt 100 namn, som undertecknat tidigare insänd skrivelse.

För att så många som möjligt ska ha möjlighet till att påverka utformningen av remissvaret utlyser vi nu ett öppet möte lördag 27/1 kl 13 i Nämdö hembygdsgård, dit alla som har läst förslaget och förhoppningsvis har väl förberedda synpunkter är mycket välkomna.

Vi hoppas på ett stort deltagande och många kloka synpunkter.

 

Vi vore tacksamma om du kan skicka ett mail till yngve.hassler@gmail.com om du avser att komma.

 

mvh Yngve

 

Nämdö Skärgårdsråd

genom

Yngve Hässler

tel 0707 588 789

Remiss om Nämdöskärgårdens Nationalpark!

Läs om remissen i Länsstyrelsens senaste nyhetsbrevet här! (december 2023).

Mer om nationalparksbildandet på Länsstyrelsens sajt här!

Mer om nationalparksbildandet samt omlandsprojektet på Värmdö kommuns sajt här!

Mer om nationalparksbildandet på Narvårdsverkets sajt här!

Mer om nationalparksbildandet på Havs och Vattenmyndighetens sajt här!

Mer om nationalparksprocessen på Nämdö Green Archipelago`s sajt här!

  • Yttrande senast 1 mars 2024

Artiklar om bildandet av Nämdöskärgårdens nationalpark

Artiklar 2022

Artiklar 2021

Artiklar 2020

Artiklar 2019

Artiklar 2016

Artiklar 2015

Artiklar 2014


 

Nämdö skärgårdsråd / bildandet av Nämdöskärgårdens nationalpark!

Lördag 12 augusti 2023 kl 12.30-16.10 i Nämdö hembygdsgård: Naturvårdsverket och WWF bjuder in till en gemensam workshop för att på ett konstruktivt sätt undersöka och hitta synergieffekter mellan det pågående arbetet med nationalpark och biosfärområde i Nämdöskärgården. Denna inbjudan riktar sig till dig som är engagerad i, bor i eller i närheten av det tilltänkta biosfärområdet i Nämdöskärgården. Dagens program samt anmälan här!

Om nationalparksbildandeprocessen på Länsstyrelsens sajt. Se särskilt presentationen från senaste infomötet 7 juni 2023.

Se även Värmdö kommuns arbete med en Havs- och kustplan. Samråd fram till 10 september 2023.

2023-06-16 Tidn. Skärgården: Nationalparken bantas - markägare vill inte sälja

Läs skrivelser och svar på Nämdö hembygdsförenings sajt här! Eller på NGA-sajten här!

Artikel i Tidn. Skärgården: Beskedet: ingen paus i nationalparksprojekt

Artikel i NVP: Nämdö skärgårdsråd: "Pausa processen"

Artikel i Tidningen Skärgården där Anna och Thomas på Vånö intervjuas om nationalparksbildandet.

Se även filmen om Omlandsanalysen här! (ca 20 min.)

Slutrapport Nämdöskärgårdens Omlandsanalys och Filmtajm!

Nu finns Kommunens omlandsanalys med slutrapport, bilagor och film upplagd på NGA-sajten här!.

Här en direktlänk till NGA:s YouTube-kanal där man hittar Omlandsfilmen, ca 20 minuter.

Läs även om SIKO:s nyhetsbrev och se SIKO:s fyra reportagefilmer om skärgårdslivets förutsättningar och utmaningar via länken här!

Mer om bildandet av Nämdöskärgårdens nationalpark på Länsstyrelsesajten här!

Hållbar utveckling/Nationalpark/Biosfärsområde Läs artikel i Tidningen Skärgården här!