Nämdö brandvärn vid infarten till Nämdö skola i Sand

Nämdö brandvärn tillhär Storstockholms brandförsvar.

Markbrand på Kastön vid Biskopsön

Nämdö Brandvärn larmades kl 14 söndag 27 augusti 2023 till Kastön där en markbrand upptäckts. Det råder inget eldningsförbud men trots att det på senare tid har regnat är det ändå mycket torrt i markerna på skärgårdsöarna. Sjöpolisen har skrivit en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet.

NVP 2023-08-28 (låst artikel): Brand på skärgårdsö - frivilliga och räddningstjänst ryckte ut

Skärgården 2023-08-29: Så rustar öarna för brand

Den 4 september 2023, samma dag som Ö-till-Ö genomfördes, larmades Nämdö brandvärn igen och som var först på plats (efter den som larmade förstås). Denna gång var det markbrand på en liten holme strax norr om Uvö, som uppmärksammats av en paddlare. Troligtvis en illa släckt grillplats som flammat upp. Flera enheter deltog i släckningsarbetet.

Brandvärnets prylar och pumpar finns i en container.

Foto: Nilla Söderqvist, 2023-03-08