Referensbiblioteket

Här har webmaster Nilla tänkt att en presentation av referensbiblioteket med foton på litteraturen ska finnas, om det nu är möjligt.

Nämdöborna fick måndagen 27 oktober 2008 fem titlar Skärgårdslitteratur av Karin Lindeberg Skräddarkobben/Ornö. Böckerna presenteras här och på sid 2 och finns nu i Nämdö Biblioteks referensbibliotek. Tack så mycket, Karin.

Våren 2020 fick vi ett helt band av NE-NationalEncyklopedin skänkt av Eva och Anders Dahlgren, Västanviks gård.

Nordens Flora i 10 band späckad med fina illustrationer i färg

C.A.M. LINDMAN

Förlag Wahlström & Widstrand 1974

Nämdö Hembygdsförenings egen medlemstidning:

Nämdö Nu Nr 1-43

Mina Öar (finns även för utlåning)

Karin Lindeberg

Förlag Skräddarkobben 2002

KYMENDÖ
Strindbergs Hemsö

Karin Lindeberg
Britt-Marie Utter Wahlström

Förlag Rökorna 1998

VILLINGE
Åkerlund, Taube och Havsörnar

Karin Lindeberg

Förlag Skräddarkobben 2006

 1