2019 - Nämdökören 20 år

År 2019 firade Nämdökören 20 år som kör och inför årets 20-årsjubileum togs äntligen ett nytt gruppfoto på Nämdökören, i Nämdö Hembygdsgård där kören har sina körövningar:

Foto: Claes Hansen

Översta raden fr. v: Barbro, Annika, Bitte, Anna, Inga, Monica, Gunilla och Nilla.
Mellersta raden fr. v: Lasse, Mårten, Uffe, Arne och körledare Dan.
Nedersta raden fr. v: Lena och Lotten samt Eva med sina två yngsta: Poppy och Archie.
På bilden saknas Stina, Maria N, Maria J och Erland. Foto: Claes Hansen

20-årsjubileet firades, tillsammans med ett hundratal åhörare, med en försommarkonsert lördag den 8 juni i Nämdö kyrka under ledning av fd körledare Elisabeth Ringbom och nuvarande körledare Dan Enberg. Nämdökören framförde ett axblock av sina favoriter och körpärlor under åren, ackompanjerade av kyrkans fina orgeln, piano, flöjt, kontrabas och dragspel. Därefter fortsatte firandet med middag, sång & musik för körens medlemmar, med respektive, tillsammans med fd körmedlemmar i Nämdö Hembygdsgård.

Foto: Nilla Söderqvist Foto: Nilla Söderqvist

Bild 1: Jubileumsaffischen Bild 2: Elisabeth Ringbom, Dan Enberg, Erland Wennerberg Bild 3: Sångbladen och blommor från Wästerängs gård

Läs också om Nämdökören i Församlingstidningen nr 1 2019 sid 8-9


Sommarens temagudstjänster: sommarens psalmer, familjegudstjänst samt en kyrkogårdsvandring med Barbro Bengtsson blev mycket uppskattat. Musik i sommarkväll gästades detta år av gitarristen Christer Dahlström som spelade och berättade sin personliga resa till att bli konsertgitarrist. Allsångskvällen "Hela kyrkan sjunger" tillsammans med sångare och musikanter från Möja hade tema Ted (Gärdestad) & Taube. Framfördes även på Möja med tillresta sångare från Nämdökören.

På själva Nämdödagen lördag 27 juli, nytt för i år, hölls en fin och uppskattad viskonsert med Klara Ahlersten (Uvöbo) tillsammans med pianisten Kenny Fredriksson.

Sommarens sista Musik i sommarkväll - Orgelkonsert, gästades av Sanna Räsänen, diplomerad organist.

  

Minnesgudstjänst 2 november i Nämdö kyrka Nämdökören framförde, tillsammans med körsångare från Möja, Requiem op. 48 av Gabriel Fauré under ledning av kantor Dan Enberg.


Foto: Nilla Söderqvist

Repetition med orkestern strax före konserten 2 november 2019 i Nämdö kyrka

Konsertens inslag med Requiem av Gabriel Fauré filmades! Arne Bengtsson i Nämdökören har därefter redigerat och resultatet blev en jättefin film. För att se hela filmen behöver man ladda ner filen på sin dator från länken:

Filmen från Nämdö kyrka på YouTube:

  • Requiem av Gabriel Fauré, ca 37 min (mp4-fil) med kyrkokörerna från Nämdö och Möja.

Nedan fanns även ljudfiler (mp3-filer) till alla tre konsertinslagen, var för sig:

Ev kommer det länkar igen, men just nu fungerar det inte.

  • Ave Maria av Jakkoo Mäntyjärvi (f 1963), en bön med rötter från 1000-talet. Stycket är ca 2 minuter långt.
  • O livets ljus (O Nata Lux) av Jens Bragdell Eriksson (f 1981). Stycket är knappt 5 minuter långt.
  • Requiem av Gabriel Fauré (1845-1924). Fauré skrev sitt Requiem runt 1890. Stycket är ca 36 minuter långt.

Även minnesgudstjänsten i Möja kyrka samma dag, kl 16.00, det var fullsatt i båda kyrkorna!

Adventsgudstjänst, som vanligt på en lördag 1:a adventshelgen (30 november) och en julkonsert lördag den 14 december med en ärtsoppemiddag, med varm punch, i Nämdö hembygdsgård efteråt.

Julottan kl 07:00 leddes av kyrkoherde Yvonne Hallin och året avslutades som brukligt med en nyårsbön 31 december kl 13:00 i Nämdö kyrka.

Foto: Nilla Söderqvist

Flera hade gjort fina och goda tårtor till 20-årsfesten den 8 juni men finast var nog denna som bakats av Gunilla Hansen Bering.