2022 med Nämdökören

Detta år har gudstjänst och körverksamheten återgått till som det var före pandemin. I början av året tog dock vår kantor Dan Enberg några månader tjänstledigt och Nämdökören fick utmärkta Britt Wennberg, nypensionerad kantor från Djurö kyrka, som vikarie. Efter påsk var Dan tillbaka igen och Kristihim-helgen gav Nämdökören en vårkonsert i Nämdö kyrka.

Sommaren 2022 var det endast två gudstjänster och tre Musik i sommarkväll i Nämdö kyrka. Det blev ingen Hela kyrkan sjunger denna sommar.

Hösten 2022, i oktober, deltog Nämdökören i välkomnandet av nya kyrkoherden Veronica Lindgren i Djurö kyrka.

Minnesgudstjänsten lördag 5 november blev en fin föreställning tillsammans med Möjakören, solist och musikanter i både Nämdö och Möja kyrka: Mässa till ljus från mörker av Tormod Tvete Vik framfördes. Mässan spelades in och finns ev på YouTube...

Advent 2022. Adventsgudstjänst lördagen 26 november. Julkonsert lördag den 10 december med båda körerna först i Nämdö kyrka kl 15 och sen i Möja kyrka kl 18.

Två tillfällen till för Nämdökören blev det i Nämdö kyrka, nämligen Julottan (några få från Nämdökören deltog) då kyrkbåt hämtade upp från öarna omkring och Nyårsbön fredag 31 december som samlade några fler från kören.

PÅSK

Uppståndelsemässa Påskdagen söndag 17 april kl 15

Nämdökören deltar under ledning av Britt Wennberg, vikarierande kantor.

Erland Wennerberg på bas

Präst: Linn Fleisher Sjöberg


VÅRKONSERT - Kristi himmelfärdsdag torsdag 26 maj

Kl 14 i Nämdö kyrka. Nämdökören under ledning av Dan Enberg och Erland Wennerberg på bas
Präst: Linn Fleisher Sjöberg


KYRKOFULLMÄKTIGE/FÖRSAMLINGSDIALOG söndag 12 juni

Möja Prästgård kl 12.30-15.00

Nämdös ledamöter i kyrkofullmäktige (Ö-kyrkan) deltar.


SOMMARGUDSTJÄNSTER i Nämdö kyrka

Söndag 24 juli kl 11, gudstjänst med Yvonne Hallin, kantor: Eva Brink

Söndag 7 augusti kl 15, friluftsgudstjänst vid Kyrknäset på Nämdö med Linn Fleisher Sjöberg och Dan Enberg på dragspel

Söndag 28 augusti kl 11, gudstjänst med Tyska S:t Gertruds församling


SOMMARKONSERTER i Nämdö kyrka, Musik i sommarkväll

Tisdag 5 juli kl 19, Djurö spelmän

Tisdag 19 juli kl 19, 70-talsprogg på kyrkorgel med Errka Petersson (från Högholmen vid Hemskär)

Tisdag 2 augusti kl 19, viskonsert med Embla Hane (från Mörtö)


VÄLKOMSTGUDSTJÄNST - söndag 16 oktober

Församlingens nya kyrkoherde Veronica Lindgren välkomnas.

Sammanlyst gudstjänst i Djurö kyrka kl 16.00


MINNESGUDSTJÄNST med körerna från Nämdö och Möja

Lördag 5 november kl 12.00 i Nämdö kyrka, med kyrkkaffe efter gudstjänsten

Filmtajm:

  • Lena Bengtsson och Marianne Rådbo från Runmarö spelade in mässan i Nämdö kyrka och sen har Arne Bengtsson klippt ihop den till en jättefin film. Här är länken till ett Dropbox-konto där konsertfilmen finns att ladda hem.
  • Instruktioner: Klicka på ”Ladda ner” längst upp till vänster och ladda ner filen till er dator. Ni behöver inte ha något eget Dropboxkonto, det är bara att klicka bort när det kommer sådana erbjudanden. Det går att ladda ner ändå.

I Möja kyrka kl 16.00

Mässa till ljus från mörker av Tormod Tvete Vik

Deltagare:

  • Möja och Nämdö kyrkokör
  • Bockö-orkestern
  • Eleonora Poignant, sopran
  • Per Ahlberg, orgel
  • Dan Enberg, dirigent
  • Veronica Lindgren, kyrkoherde

ADVENTSGUDSTJÄNST - lördag 26 november

Nämdö kyrka kl 15, Nämdökören medverkar


JULKONSERT - lördag 10 december

Nämdö kyrka kl 15, körerna fån Möja och Nämdö medverkar under ledning av Dan Enberg


JULOTTA - söndag 25 december

Nämdö kyrka kl 07, Veronica Lindgren, kyrkoherde

Med kyrkbåt som hämtade upp på öarna omkring.


NYÅRSBÖN - lördag 31 december

Nämdö kyrka kl 13, Nämdökören medverkar

Foto: Nilla Söderqvist

Nya kyrkoherden Veronica Lindgren installeras 16 oktober 2022 och efterträder Yvonne Hallin som gått i pension.