Aktuellt: Nämdö Nu nr 58/sommaren 2023

Det finns några extraexemplar av äldre Nämdö Nu på Nämdö bibliotek.

På Nämdö Hembygdsförenings nya hemsida här finns Nämdö Nu för 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021.

Äldre nummer fanns på den gamla hemsidan och kommer kanske tillbaka?

Alla nummer finns dock i fysisk form i en samlingspärm på Nämdö bibliotek.

Sid 1 av Nämdö Nu nr 40

I Nämdö Nu nr 33 kan man bl a läsa att Camilla i samband med flytt från Nämdö avgår som redaktör. Tack, Camilla för det goda initiativet som du och Lotten Hjelm drog igång i februari 2004.

33 år på Nämdö och 10 år som redaktör för Nämdö Nu!


Medlemmar i Nämdö Hembygdsförening får tidningen i brevlådan.

Medlemsskap kostar 150 kr per person och år och föreningens konto är
Pg 495 89 99-7


Nr 38 höstnummer oktober 2016

Att det inte blev något sommarnummer 2015 berodde på många saker, främst tidsbrist men även på grund av datorhaveri som numera är avhjälpt. Redaktionen ber om ursäkt för detta. Det blev alltså bara två nummer 2015.


Att annonsera i Nämdö Nu kostar inte mycket. Vänd dig till redaktionen för kostnadsförslag.
För medlemmar i Nämdö Hembygdsförening är det extra förmånligt.
Artikel
material och annonsunderlag skickas/mailas till redaktörerna:

Inga Winroth Box 37, 130 36 Nämdö eller e-post

Carina Öhman Box 55, 130 36 Nämdö eller e-post

Plats för fler...


Varför inte kika tillbaks i gamla nr av Nämdö Nu?

Alla 46 nr finns i Nämdö Biblioteks referensbibliotek.