Om Nämdökören

I Församlingsbladet nr 1-2019 kan man på sid 8-9 läsa om Nämdökören som 20-årsjubilerade år 2019.

Nämdökören bildades 1999 av Elisabeth Ringbom, kantor i församlingen och boende på Möja Det skedde på initiativ av Anita Ranebo, lärare i Nämdö skola som på den tiden var igång. Numera repeterar vi efter ett överenskommet schema ca varannan fredageftermiddag. Om isarna breder ut sig i skärgården anpassar vi övningstillfällena efter just isläget, dåligt väder och framförallt mörkret. Därför lägger vi upp ett övningschema i början på varje termin. Repetitionerna äger rum i Nämdö Hembygdsgård och i Nämdö kyrka. Inför Nämdökörens 10-årsjubileum (2009) togs detta foto på kyrktrappan:

Elisabeth, Kajsa, Nilla, Albert, Gunilla med Olle, Erland, Ulf, Anna, Annika, Monica, Lotten, Märta, Inga, Camilla, Maria och Stina

Från starten fram till hösten 2012 var Elisabeth ledare för Nämdökören, längst till vänster på fotot ovan. Efter Elisabeths pensionering anställdes Dan Enberg att axla kantorrollen. Vi sjunger både profan och sakral musik och kompas ofta av körmedlemmen Erland Wennerberg på kontrabas. 

Körens 17 medlemmar bor eller är deltidsboende i Nämdöskärgården på fem öar; Nämdö, Jungfruskär, Vånö, Uvö och sen år 2019 även Runmarö. (Körens stämmor består idag av 7 sopraner, 8 altar, en tenor samt 4 basar och det bästa av allt: Vi har alltid plats för fler!

Nämdökören är en kyrkokör i Djurö, Möja och Nämdö församling och när vi framträder vid gudstjänster i Nämdö kyrka är det under namnet Nämdö kyrkokör.
Varje sommar har vi en populär allsångskväll i Nämdö kyrka - Hela kyrkan sjunger.

Skärgårdskören: Nämdökören framträder även tillsammans med Möjakören, som också startades av Elisabeth för mer än tretti år sen och som numera leds av Dan Enberg. De båda körerna kallar sig för Skärgårdskören när man uppträder tillsammans - vilket var Elisabeths idé. Körerna samarbetar även ibland med kyrkokören på Djurö och Djurö spelmän.

Vissa år har Skärgårdskören en allsångskväll på respektive ö. Möja har många musikanter som deltar vid dessa evenemang. På Nämdö är det en av pubkvällarna i Nämdö Hembygdsgård och på Möja har det varit i Möja skola / sporthallen.


År 2023 

Läs mer om Nämdökören och Nämdö kyrka året 2023 här!


Minnen från åren med Nämdökören finns som underrubriker i menyraden till höger.


År 2024 - datum till höger så fort de är inplanerade.

Nämdökörens övningsschema:

Varannan fredag (typ) kl 13-15.30 i Nämdö kyrka eller Nämdö hembygdsgård. För närvarande är vi glädjande nog många men vi blir jättegärna ännu fler! För närvarande är vi 24 deltagare i Nämdökören, fördelade på fyra stämmor:

9 sopraner, 9 altar, 2 tenor och 4 basar

Körledarare: Dan Eberg

Övningstillfällen våren 2024 i Nämdö hembygdsgård eller Nämdö kyrka:

På grund av rådande isläge är körövningen på lördagar tills vidare.

 • lördag 13/1 kl 12-14 i hembygdsgården (mellan W-båtarna)
 • lördag 27/1 kl 12-14 i kyrkan (mellan W-båtarna)
 • lördag 10/2 kl 12.00-14.00 i hembygdsgården (mellan W-båtarna)
 • lördag 24/2 kl 12.30-18.00 i hembygdsgården, med lunch och fika (mellan W-båtarna)
 • fredag 8/3 kl 12.15-15.00 i hembygdsgården
 • fredag 22/3 kl 12.15-15.00 i Nämdö kyrka 
 • söndag 31/3 kl 13.45-14.45 i Nämdö kyrka
 • fredag 5/4 kl 11-14.00 i hembygdsgården, Tidningen Skärgården gästar och gör reportage.
 • fredag 19/4 kl 13-15.30 i Nämdö kyrka
 • fredag 3/5 kl 13-15.30 i Nämdö kyrka
 • onsdag 15/5 kl 13-15.30 i Nämdö kyrka
 • tordag 30/5 kl 17-ish i Djurö kyrka, alla försalingens körer övar tillsammanskl

Konserter och framträdanden i Nämdö kyrka 2024

Fylls på vartefter...

 • söndag 31/3 Påskdagsmässa kl 15-16, Nämdökören deltar
 • söndag 26/5 Söndagsmässa och invigning av nya antependiet kl 11-12
 • söndag 26/5 Kyrkofullmäktige/församlingsdialog kl 12.30.15
 • lördag 1/6 Bröllop i Nämdö kyrka, Nämdökören sjunger (en låt, typ)
 • torsdag 6/6 Vårkonsert med alla körerna i Möja kyrka kl 14 och Djurö kyrka kl 16.30
 • lördag 8/6 Vårkonsert med Djurö spelmän kl 19, Nämdö kyrka
 • söndag 7/7 Skapelsegudstjänst vid kyrkoruinen, Kyrknäset kl 15, husdjuren är också välkomna!
 • onsdag 10/7 Drottningholms barockensemble kl 19
 • tisdag 16/7 Orgelkonsert kl 19 - Gabriella Sjöström
 • tisdag 23/7 Musik i sommarkväll kl 19 - Raymond Björling, Adorena och Carl Erik Thörn, Bengt Åslund
 • tisdag 30/7 Musik i sommarkväll kl 19 - Grabbarna från Eken
 • söndag 4/8 Mässa/Gudstjänst kl 15-16
 • tisdag 6/8 Hela kyrkan sjunger kl 19-20, Nämdö kyrka. Allsång med Nämdö- och Möjakören.
 • torsdag 8/8 Hela kyrkan sjunger kl 19-20, Möja kyrka. Allsång med Nämdö- och Möjakören
 • lördag 2/11 Minnesgudstjänst, Nämdö- och Möjakören deltar (även i Möja kyrka samma dag)
 • Söndag 24/11 Julmarknad kl 12-15 på Idöborg, Nämdökören sjunger julsånger
 • lördag 30/11 Adventsgudstjänst, Nämdökören deltar
 • onsdag 25/12 Julotta kl 07.00 / Kyrkbåt hämtar upp i Nämdöskärgården
 • tisdag 31/12 Nyårsbön, Nämdökören deltar

Under året läggs musikhändelser och gudstjänster i Nämdö kyrka också upp som evenemang på församlingens öppna facebook-sida.

 


Nämdö kyrka
Foto: Cybis

Sidan uppdaterad 2024-06-16

Djurö- Möja Nämdö församling

Nämdö kyrkas musikprogram mm 2024

församlingens hemsida hittar man gudstjänster mm i församlingens kyrkor.

Läs om Erland Wennerberg i församlingsbladet här, sid 4-6.

Församlingens kyrkoråd och kyrkofullmäktige här!

Nytt antependium till Nämdö kyrka. Det var när Annika Wallin, som vid sin pensionering för några år sedan, avtackades av församlingen som kyrkvaktmästare, önskade det och skänkte hela sin avtackningsgåva som startkapital till det nya antependiet.

 • Antependiet invigs vid söndagsmässan söndag 26 maj kl 11

Läs hela artikeln om renoveringen av kyrkklockorna i Nämdö kyrka på Nämdö bibliotek.


PÅSK

Påskdagsmässa i Nämdö kyrka söndag 31 mars kl 15-16

 • Sara Hammarström, flöjt
 • Nämdökören under ledning av Dan Enberg

Tidningen Skärgården nr 16

Nämdökören, ett bildreportage på mittuppslaget:


SÖNDAGSMÄSSA Söndag 25 maj kl 11.00

 • Antependiet, av Handarbetets vänner, invigdes vid söndagsmässan, Nämdökören deltog

Foto: Nilla Söderqvist

KYRKOFULLMÄKTIGE/FÖRSAMLINGSDIALOG söndag 25 maj kl 12.30-15


På årets Nationaldag 6 juni ger församlingens körer två vårkonserter

 • Möja kyrka kl 14-15 / Tre körer
 • Djurö kyrka kl 16.30-17.30 / Fyra körer

 


VÅRKONSERT - med Djurö spelmän lördag 8 juni

 • Nämdö kyrka kl 17-18


SOMMARGUDSTJÄNSTER på Nämdö

 • Skapelsegudstjänst söndag 7 juli kl 15-16 OBS! vid kyrkoruinen, Kyrknäset. Husdjur välkomna!
 • Sommarmässa söndag 4 augusti kl 15-16, Nämdö kyrka
 • Gudstjänst på tyska söndag 24 augusti kl 11-12, Nämdö kyrka med Tyska församlingen


SOMMARKONSERTER i Nämdö kyrka, Musik i sommarkväll

 • Drottningholms barockensemble Frihetens instrument, onsdag 10 juli kl 19-20, biljettpris 200 kr köps på Tickster eller på plats.
 • Orgelkonsert med Gabriella Sjöström tisdag 16 juli kl 19-20, rek inträde 100 kr - på plats
 • Konsert med Raymond Björling, Adorena och Carl Erik Thörn, Bengt Åslund tisdag 23 juli kl 19-20, rek inträde 100 kr - på plats
 • Konsert med Grabbarna från Eken tisdag 30 juli kl 19-2, rek inträde 100 kr - på plats
 • Hela kyrkan sjunger, Allsång med körerna från Nämdö och Möja tisdag 6 augusti kl 19-20MINNESGUDSTJÄNST - lördag 2 november


JULMARKNAD med julsånger på IDÖBORG söndag 24 november


ADVENTSGUDSTJÄNST - lördag 30 november


JULKONSERT -


JULOTTA - måndag 25 december kl 07


NYÅRSBÖN - söndag 31 december kl 13