Historik /

Nämdötorp

Texterna nedan är hämtad från hemsidan Nämdötorp:

"Uppgifterna på hemsidan Nämdötorp bygger på Ulla Olssons forskning.

   Ulla Olsson föddes 1942. Hon var inte ens ett år när familjen började hyra Sofiehill på Uvö som sommarbostad. Något senare köpte familjen huset.

   Ulla Olsson bodde och arbetade i Stockholm, men var så mycket hon kunde på Sofiehill. Hon älskade stället och jobbade hårt för att hålla trädgården och huset i fint skick.

   Hon ägnade också mycket tid åt att ta reda på mer om torpet. Hon letade i arkiven och tog fram allt hon hittade om de människor som bott och verkat där, sammanställde uppgifterna och skrev berättelsen om Sofiehill.

   Under arbetets gång hittade hon också många uppgifter om de andra torpen på och kring Nämdö.

   Ulla Olsson ville att andra skulle få möjlighet att ta del av hennes forskning. Det är därför den här sidan finns. Den som vill kan fritt använda materialet i sin egen forskning om skärgårdens historia."


Det är Ullas dotter Elin Steen som så förtjänstfullt har skapat hemsidan och nu efterlyses foton på torpen:

"Nämdö skärgård förr i tiden

Ett litet antal permanentboende, och hundratals sommargäster. Så ser Nämdö skärgård ut idag. Men historiskt var det en plats som sjöd av liv året runt. Läget öster om Stockholm gjorde att området var viktigt för huvudstadens försörjning av fisk, ved och andra förnödenheter.

På den här sidan finns berättelser om 37 torp och boställen i trakten. De är skrivna av Ulla Olsson, som under många år var sommarboende på Uvö. Hon ägnade många år åt att forska om Nämdöskärgårdens historia. Dessutom finns det uppgifter om ytterligare 10 platser, som Ulla Olsson inte hann färdigställa berättelserna om före sin bortgång.

Uppgifterna är huvudsakligen från 1700-talet och framåt. För några platser finns även äldre uppgifter."

Vet du var torpen låg? Har du bilder?

Denna sida är under utveckling. Bland annat skulle det vara roligt att ha med bilder på torpen, och pricka in dem på en karta. Om du har uppgifter om var ett torp låg/ligger, eller om du har en bild på något av torpen, får du gärna mejla till Elin Steens hemsidesmejladress.

Länk till hemsidan Nämdötorp!

Hämtat från namdotorp.se


Ulla Olsson dog 24 april 2016, nedan en fin text publicerad i Nämdö Nu nr 37 2016 av Marcus Boldemann

Ulla Olsson, Sofiehill Uvö