Nyhetsbrev, Nämdö Hembygdsförening, samt hänt på Nämdö med omnejd

PUB för alla åldrar i Nämdö hembygdsgård första lördagen i månaden kl 18-23 (utom i januari, juli och augusti).

NÄMDÖDAGEN är det alltid sista lördagen i juli kl 11-16 och kl 20-01 i området kring Nämdö hembygdsgård. Arrangeras av Nämdö hembygdsförening.


 

Nyhetsbrev 22 / Årsmötets dagordning

2022-02-10

Hela nyhetsbrevet här!

Årsmöte lördag 19 februari kl 14 i Nämdö hembygdsgård.

Handlingar på hemsidan några dagar innan mötet, enligt nyhetsbrevet.

Bilagor till hembygdsföreningens årsmöteshandlingar:

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Fastställande av röstlängd

7. Fastställande av mötets behöriga utlysande

8. Verksamhetsberättelse

9. Ekonomisk berättelse

10. Revisionernas berättelse

11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

14. Fastställande av budget och verksamhetsplan

15. Val av funktionärer

a) Ordförande för 2 år

b) Två ledamöter för 2 år, två ledamöter kvarstår 1 år

c) Tre suppleanter för 1 år

d) Två revisorer för 1 år

e) Valberedning, tre funktionärer för 1 år varav en sammankallande

f) Ombud till föreningar som NHBF är ansluten till

16. Motioner och andra frågor som hänskjutits till årsmötet

17. Rapport från arbetsgrupper

18. Målning av Hembygdsgården

19. Övriga frågor

20. Avslutning

Direkt efter mötet blir det information i Solvik om deras kommande planer.

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)